Πρακτική Άσκηση

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Περιγραφή

Πρακτική Άσκηση πρώην Τμημάτων ΔΙΚΣΕΟ/ΕΠΔΟ

Κωδικός: DEMES124
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο