Τεχνολογίες Διαδικτύου (ΕΡΓ) - Ακ. Έτος 2019-20

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Περιγραφή

Στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος "Τεχνολογίες Διαδικτύου" θα παρουσιαστούν ασκήσεις οι οποίες βασίζονται στην ύλη των διαλέξεων του αντίστοιχου μαθήματος της θεωρίας του ίδιου εξαμήνου.

Κωδικός: DEMES222
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο