Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

H πρόσβαση στην Πλατφόρμα OpeneClass για ΟΛΟΥΣ τους Προπτυχιακούς Φοιτητές και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό γίνεται με τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ URegister.

(*** ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι ΠΑΛΙΟΙ Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και οι Καθηγητές που διέθεταν ή διαθέτουν τοπικό λογαριασμό στην Πλατφόρμα).

Η πλατφόρμα Open eClass Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται  μέσω ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Η συγκεκριμένη Πλατφόρμα υποστηρίζει τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα των παρακάτω τμημάτων του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: