Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

About

Open eClass Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (πρώην Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας) 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 227
  •   -  Open Courses50
  •   -  Registration required121
  •   -  Closed courses56
  • 1319
  •   -  Teachers73
  •   -  Students1244
  •   -  Guest User2