Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ενημέρωση για Πρόσβαση σε Φοιτητολόγιο (e-students)
- Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 -

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από αύριο Παρασκευή, 18.10.2019

  1. Οι φοιτητές των Τμημάτων του πρ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται με τον νέο ακαδημαϊκό λογαριασμό που τους έχει αποδοθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 
  2. Οι διοικητικοί υπάλληλοι στις Γραμματείες των Τμημάτων του πρ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, για την είσοδό τους τόσο στο φοιτητολόγιο του πρ. ΤΕΙ ΔΕ όσο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται με τον νέο ακαδημαϊκό λογαριασμό που τους έχει αποδοθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
  3. Τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του πρ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα πιστοποιούνται με τον νέο ακαδημαϊκό λογαριασμό που τους έχει αποδοθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι φοιτητές των Τμημάτων του πρ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, το Διοικητικό προσωπικό στις Γραμματείες των Τμημάτων του πρ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του πρ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ενεργοποιήσει το νέο λογαριασμό τους παρακαλούνται να τον ενεργοποιήσουν το συντομότερο δυνατό για να αποκτήσουν πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες. 

 

Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό του πρ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ακαδημαϊκοί υπότροφοι και επιστημονικοί – εργαστηριακοί συνεργάτες ακ. έτους 2018-2019) για την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, θα συνεχίσουν να πιστοποιούνται με τον λογαριασμό που τους είχε αποδοθεί από το πρ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

 

Για θέματα που αφορούν στην διαχείριση του λογαριασμού τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το helpdesk@upatras.gr

 

Για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το itdesk@upatras.gr

 

Παρακαλούμε για την άμεση  ενημέρωση των φοιτητών – μελών ΔΕΠ – διοικητικού προσωπικού των Τμημάτων σας σχετικά με τα ανωτέρω.