Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση Υπηρεσίας στην έκδοση Open eClass 3.9.2
- Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020 -

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass στην έκδοση Open eClass 3.9.2

Η έκδοση 3.9.2 περιλαμβάνει τις παρακάτω διορθώσεις και χαρακτηριστικά

Ασκήσεις

 • Διορθώσεις στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων.
 • Κατά την εισαγωγή ερώτησης από αρχείο qti υπολογίζεται σωστά η συνολική βαθμολογία.
 • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος πριν την τελική υποβολή.
 • Αλλαγή κατάστασης σε 'ενεργή' όταν ξανά ξεκινάει η προσπάθεια.
 • Μη εμφάνιση ερωτήσεων χωρίς εκφώνηση.
 • Μη εμφάνιση ασκήσεων χωρίς ερωτήσεις.
 • Δυνατότητα διαγραφής μη χρησιμοποιούμενων ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων.
 • Διόρθωση σφάλματος κατά την διόρθωση ερωτήσεων στην τράπεζα ερωτήσεων.
 • Περισσότερες καταγραφές ενεργειών. (Καταγραφή IP στο εργαλείο Ασκήσεις)
 • Διόρθωση στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων.

Εργασίες

 • Βελτιώσεις κατά την ανάθεση ατομικής εργασίας σε ομάδες.
 • Βελτιώσεις κατά το κατέβασμα σε αρχείο .zip
 • Διόρθωση της μέτρησης των υποβολών σε εργασία.
 • Διόρθωση κατά την υποβολή εργασιών μέσω Turnitin
 • Διαγραφή όλων των αρχείων κατά την υποβολή πολλών αρχείων   

Βαθμολόγιο

 • Λειτουργία ανανέωσης βαθμών δραστηριοτήτων.      

Ομάδα Χρηστών

 • Εμφάνιση στοιχείων χρήστη μόνο για τους εκπαιδευτές.