Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ OPENECLASS
- Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 -

Οι Φοιτητές που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά την Υπηρεσία OpeneClass απαιτείται να κάνουν  ΕΓΓΡΑΦΗ  στην Πλατφόρμα OpeneClass χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναγράφονται στο έντυπο "Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη" που έχουν παραλάβει από την Γραμματεία του τμήματός τους κατά την εγγραφή τους. (Για τους παλαιότερους φοιτητές είναι τα στοιχέια της Υπηρεσίας StudentsWeb).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ΕΓΓΡΑΦΗ σας είναι να είστε ενεργός Φοιτητής. (Οι Φοιτητές σε διακοπή σπουδών ή έχουν διαγραφεί από το τμήμα ή έχουν καταστεί πτυχιούχοι δεν έχουν πρόσβαση).

Τα βήματα για την ΕΓΓΡΑΦΗ Φοιτητή στην Πλατφόρμα είναι:

  1. Επιλέξτε πάνω αριστερά "Εγγραφή Χρήστη", στην συνέχεια "Ενεργοποίηση Λογαριασμού για Φοιτητές", που αναγράφονται στο έντυπο "Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη" που έχετε παραλάβει από την Γραμματεία του τμήματός σας κατά την εγγραφή σας. (Για τους παλαιότερους φοιτητές είναι τα στοιχέια της Υπηρεσίας StudentsWeb)
  2. Για να συνεχίσετε επιλέξτε "Υποβολή".
  3. Στο νέο παράθυρο που θα εμφανισθεί ελέγξτε τα στοιχεία σας και συμπληρώστε τα κενά πεδία . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ αυτά με τον (*).
  4. Για να συνεχίσετε επιλέξτε "Εγγραφή".

Η διαδικασία "Εγγραφής" έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.

Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα σας σταλεί μήνυμα "Επιβεβαίωσης Ενεργοποίησης Λογαριασμού" στο ακαδημαϊκό σας email .

Σας ενημερώνουμε ότι η Επικοινωνία - Ενημέρωση με τους διδάσκοντες της Υπηρεσίας OpeneClass γίνετε ΜΟΝΟ με το ακαδημαϊκό σας email.