Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Other)

!!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ !!! Αφορά τους ΠΑΛΙΟΥΣ Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και τους Καθηγητές που διέθεταν ή διαθέτουν τοπικό λογαριασμό στην Πλατφόρμα.