Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Ακαδημαϊκός Λογαριασμός - URegister)

Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία OpeneClass χρησιμοποιήστε τα στοιχεία Ακαδημαϊκού Λογαρισμού - URegister.