Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Αγγλικά ΙΙΙ (YDAD158) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
Αλιεία & Περιβάλλον (YDAD186)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
.
Αλιευτική Βιολογία (YDAD142)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ
.
Αλιευτική Νομοθεσία (YDAD110)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (YDAD159)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΡΑΜΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αλιευτική Τεχνολογία και Αλιευτικά Σκάφη (YDAD120)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (YDAD119)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (YDAD131)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (YDAD196)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (YDAD188)ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) , ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (YDAD101)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (YDAD112)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ (YDAD114)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
Γενική Βιολογία (απο Σεπτεμβριο 2016) (YDAD146)ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (YDAD111)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
.
Διατροφή Ιχθύων και Τεχνολογία Ιχθυοτροφών (YDAD202)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
.
Διατροφή και Τεχνολογία Ιχθυοτροφών (YDAD184)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.
Διαχείριση Λιμνοθαλασσών & Υγροτόπων (YDAD140)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (YDAD151)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι (Καθ.)
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (YDAD152)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.),
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (YDAD199)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (YDAD195)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ (YDAD150)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι., (καθ.), , Κριμπένη Αικ. (καθ. Εφαρμ.),
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (YDAD147)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
.
Εισαγωγή στην Πληροφορική (Εργαστήριο) (YDAD200)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (YDAD177)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
.
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Εργαστήριο) (YDAD198)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
.
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Θεωρία) (YDAD197)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
.
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (YDAD191)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Ενυδρεία (YDAD106)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (YDAD149)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
.
Επιδημιολογία και Μεταδοτικά Νοσήματα (YDAD144)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (YDAD115)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΘΕΩΡΙΑ, 2019) (YDAD204)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες (YDAD118)ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (YDAD148)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (YDAD155)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (YDAD129)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
.
Ιχθυοκαλλιεργειες Γλυκών Νερών (YDAD130)ΚΟΣΜΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (YDAD192)ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ (YDAD136)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ (YDAD181)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
.
ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ (YDAD123)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (YDAD100)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ
.
Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Ζώων (YDAD154)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (YDAD141)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
.
Παραγωγή γόνου ιχθύων γλυκών νερών (Παραγωγή ιχθυδίων ειδών γλυκού νερού) (YDAD182)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (YDAD153)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκων: Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής (Θεωρία και Εργαστήριο), Κων/νος Πούλος, καθηγητής εφαρμογών (Εργαστήριο).
.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (YDAD194)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών από Κλαδά (999)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ (YDAD156)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ, ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (YDAD128)ΚΟΣΜΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (YDAD134)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (YDAD135)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ (YDAD180)ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚ.(συντονιστής) ΚΑΤΣΕΛΗΣ Γ. (διδάσκοντες)
.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ (YDAD145)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 (YDAD190)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Ι (YDAD185)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (YDAD193)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι (YDAD107)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ (YDAD124)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΑ ΝΕΡΑ (YDAD138)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
Υδροβιολογία (YDAD121)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Υδροβιολογία Ι: Υδάτινα Συστήματα  (YDAD102)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
Υδροβιολογία ΙΙ - Υδρόβιοι Οργανισμοί (YDAD183)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (YDAD 0708)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Υπολογιστές Β’ εξάμηνο (YDAD172)KATSELIS GEORGE
ΦΥΣΙΚΗ (YDAD116)ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (YDAD126)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ -ΡΑΜΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Φυσιολογία Ιχθύων (YDAD143)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (YDAD133)ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
.
Χρησιμοποίηση Ηλεκτρονικών Πλατφορμών Υποστηρικτικών της Φοίτησης (YDAD157)ΚΟΣΜΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ