Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
YΔATINO ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (YDAD174)Συντονιστής: ΑΛΕΞΗΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (YDAD167)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ Χ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΛ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ Κ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (YDAD162)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΚΛΑΔΑΣ Ι., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ., ΠΟΥΛΟΣ Κ. ΡΑΜΦΟΣ Α.
Οργάνωση Συγγραφής Εργασιών ΠΜΣ (ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ) (YDAD205)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (YDAD189)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (Συντονιστής), ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΛ., ΡΑΜΦΟΣ ΑΛ., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  (YDAD175)Συντονιστής; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (YDAD171)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (Συντονιστές)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (YDAD176)Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
.