Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
DEMO Μάθημα (NOC102)ΚΕΔΔ ΤΕΙΜ
Δοκιμαστικό Μάθημα (NOC110)Διαχειριστής Πλατφόρμας