Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (THEKA231)ΑΓΛΑΪΑ ΛΙΟΠΑ-ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (THEKA233)ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης (THEKA214)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ
Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων (Εδαφικοί Πόροι) (THEKA209)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ε. ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών (THEKA218)ΑΓΛΑΪΑ ΛΙΟΠΑ-ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
Ειδικές γνώσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών (THEKA232)ΑΓΛΑΪΑ ΛΙΟΠΑ-ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
Ειδικές γνώσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών και Ασθενειών (THEKA227)ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
Προχωρημένες γνώσεις Αειφορικής - Βιολογικής Γεωργίας (THEKA230)ΑΓΛΑΪΑ ΛΙΟΠΑ-ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
Προχωρημένες Γνώσεις Αειφορικής Βιολογικής Γεωργίας (THEKA234)ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους(Αεροπονία.Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων (THEKA220)ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ