Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
101-Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας - Advanced Safety & Security Systems  (CIED_SMART-ICT101)ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
102-Κατανεμημένα Συστήματα - Distributed Systems  (CIED_SMART-ICT102)ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
103-Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης - Machine Learning Technologies  (CIED_SMART-ICT103)ΚΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
104-Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους - Cloud Technologies  (CIED_SMART-ICT104)ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
105-Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα - Technology and Entrepreneurship  (CIED_SMART-ICT105)ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
201-Διαδίκτυο των Πραγμάτων - Internet of Things  (CIED_SMART-ICT106)ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
202-Δίκτυα Επόμενης Γενιάς - Next Generation Networks  (CIED_SMART-ICT107)Αντωνόπουλος Χρήστος, Ασαρίδης Ηλίας, Πολίτη Χριστίνα, Παρασκευάς Μιχάλης, Τριανταφύλλου Βασίλης
203-Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλου Όγκου - Big Data Management Systems  (CIED_SMART-ICT108)ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΖΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
211-Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα - Smart Cyberphysical Systems  (CIED_SMART-ICT109)ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
212-Σχεδιασμός Διεπαφών για Ευφυείς Υπηρεσίες - User Interfaces Design for Smart Services  (CIED_SMART-ICT110)ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
221-Συστήματα Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών - Advanced Education Technology Systems  (CIED_SMART-ICT111)Παρασκευάς Μιχάλης, Λάμψας Πέτρος, Περίκος Ισίδωρος, Παπαδάκης Σπύρος
222-Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες STEM - Digital Skills for STEM Sciences  (CIED_SMART-ICT112)Παρασκευάς Μιχάλης, Χριστοδούλου Σωτήρης, Τσακανίκας Βασίλης
231-Επιχειρησιακή Ευφυία - Business Intelligence  (CIED_SMART-ICT113)ΤΖΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
232-Advanced Data Mining Techniques (CIED416)Ιωάννης Ε. Λιβιέρης
232-Προηγμένες Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης - Advanced Data Mining Techniques  (CIED_SMART-ICT114)ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ