Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Φοιτητή
Ενεργοποίηση λογαριασμού Φοιτητή:
No_Used
Ακαδημαϊκός Λογαριασμός - URegister
Καθηγητή
Αίτηση Δημιουργιας Λογαριασμού Καθηγητή Με:
No_Used
Ακαδημαϊκός Λογαριασμός - URegister