Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Φοιτητή
Ενεργοποίηση λογαριασμού Φοιτητή με στοιχεία Studentsweb:
Πιστοποίηση μέσω LDAP
Καθηγητή
Αίτηση Δημιουργιας Λογαριασμού Καθηγητή με:
Πιστοποίηση μέσω LDAP